ผู้ใช้ :  
รหัส :  
     
   
 
  บทบาทอำนาจหน้าที่
  ข้อมูล อปท.ในจังหวัด
  ติดต่อสำนักงานท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
   ส่วนท้องถิ่น
  กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  ท้องถิ่นอำเภอ
  ข่าวสารของ อปท.ในจังหวัด
  ปฏิทินกิจกรรม อปท.
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  กิจกรรม
  ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สถจ.
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  ระเบียบ/กฏหมาย
  มติ กจจ./ ก.ท.จ./ ก.อบต.
  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร
  หนังสือราชการ
 
 
 
 
 
 
หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
ส่วนราชการต่างๆในจังหวัด
หน่วยงานอื่นๆที่ต้องการแสดง
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
 
       
  1  
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม
Acrobat Download Program

      

 
 
 
     
 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประชาสัมพันธ์หนังสือ
 สมุดคู่มือการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตา...
 การยกเลิกน้ำมันเบนซิน 91
 เงื่อนไขการขอแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนกรณีชำรุดแตกลายงา
 
     
 
   
 
   
 
 
 
 
 
     
   
     
     
   
     
     
   
     
     
   
     
  ภาพกิจกรรมการแก้ไขปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ...
  กิจกรรมที่ 2
  กิจกรรมที่ 3
  กิจกรรมที่ 4

 
 
 
 
10 ก.ย. 2556
 คู่มือแบบประเมินโบนัส ประจำปีงบประมาณ 2556
06 ส.ค. 2556
 กำหนดส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยี่ยวยาผู้ขอรับการประเมินรอ...
05 ส.ค. 2556
 การยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพ...
29 ก.ค. 2556
 (๓๐ ก.ค.๕๖) การโอนเงินเข้าบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...
29 ก.ค. 2556
 
 
 
 
     
     [ 29/04/2009 ]   - ปฏิทินกิจกรรม อปท. 1
   [ 29/04/2009 ]   - ปฏิทินกิจกรรม อปท. 2
 
   
 
 
 
 
 
 
     
 
 มติ ก.อบต.จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 9/2556
 เพิ่มเติม ประกาศ ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัดปทุมธานี
 มติ ก.อบต.จ.ปทุมธานี ครั้งที่ 8/2556
 มติ ก.ท.จ.ปทุมธานี ครั้งที่ 8/2556
 มติ ก.อบต.จ.ปทุมธานี ครั้งที่ 7/2556
 มติ ก.ท.จ.ปทุมธานี ครั้งที่ 7/2556
 มติ ก.อบต.จ.ปทุมธานี ครั้งที่ 6/2556
 มติ ก.ท.จ.ปทุมธานี ครั้งที่ 6/2556
 
   
 
 
 
 
 
 
     
 
 รายงานการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 5/2552
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  กรุณาอย่าตั้งกระทู้ที่ก่อให้เกิดความแตกแยก หรือกระทู้ที่ไม่สุภาพ หรือส่อไปในทางลามกอนาจาร หากพบเห็นจำเป็นต้องลบออกนะครับ  
  เชิญรายงานตัว อปท.ใน จ.ปทุมธานี ที่เข้ามาติดตามข้อมูลในเว็บไซด์ สถ.จ.ปทุมธานี  
  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมหน่วยงาน  
  قمة الامتياز  
  NILE  
  NILE7 FOR MARKTING  
  NILE7  
  เว็บรวมข่าวสาร วงการ จักรยาน สาระ และบทความเกี่ยวกับจักรยาน  
  รับทำเว็บด้วยจูมล่า อบรม Joomla  
  ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)  
   
 
 
Protect The King   กรมบัญชีกลาง   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   สำนักงบประมาณ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   สมาคมพนักงานส่วนตำบล   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
 
 
  หน้าแรก | ข่าวจาก สถ.จ.ปทุมธานี | กระดานกระทู้ | ติดต่อ สถ.จ.ปทุมธานี | แผนผังเว็บไซต์  
        การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 6